Contributie

Jeugdleden t/m 15 jaar  € 19,00 per jaar 
 Senioren  € 28,20 per jaar
 2gezinslid is*  € 2,56 korting
   
Zwemkaarten  € 29,70 per kwartaal

De contributie is verschuldigd op het moment van lid worden en aan het begin van ieder nieuw jaar.
De zwemkaarten zijn voor zwemmende leden verschuldigd per kwartaal en worden per kwartaal geincasseerd.
De incasso data staan in de agenda op de website.

* De korting voor 2e gezinslid geldt alleen voor de contributie. Niet voor de zwemkaarten.

 

Bankrekeningnummer

NL09 RABO 0 39.40.86.643