Samenwerking Reddingsbrigade en veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Reddingsbrigade en veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland tekenen convenant

Apeldoorn, 8 juni 2018

Reddingsbrigade Apeldoorn en de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gaan samen een regionale reddingsgroep vormen, die snel in actie kan komen bij overstromingsgevaar. Tevens verzorgt de Reddingsbrigade Apeldoorn de opleiding van de oppervlakteredders bij de brandweer in deze veiligheidsregio. Zaterdag 9 juni wordt om 12:00 uur te Olburgen het convenant tussen Reddingsbrigade Nederland en de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland getekend.

Opleiding oppervlakteredding

Nationale reddingsvloot (NRV)


De 22 veiligheidsregio’s in Nederland, waar overstromingen tot de risico’s behoren, zijn verantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van een landelijke reddingsvloot voor watercrises en overstromingen. De Nationale Reddingsvloot bestaat uit een samenstel van regionale reddingsgroepen. Een regionale reddingsgroep bestaat uit 4 vaartuigen die geschikt zijn voor inzet bij watercrises en overstromingen. De totale Nationale Reddingsvloot bestaat uit 88 vaartuigen. Voor de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland levert Reddingsbrigade Apeldoorn één snelle eenheid, bestaande uit een reddingsboot en bemanning. De veiligheidsregio levert de 3 overige eenheden.

Opleidingen oppervlakteredding

Naast de taken van de nationale reddingsvloot is de veiligheidsregio ook verantwoordelijk voor de oppervlakte reddingen. Deze taak wordt uitgevoerd door de lokale brandweer corpsen in de regio. Reddingsbrigade Apeldoorn is de samenwerking met de brandweer aangegaan en verzorgt de opleidingen voor oppervlakteredders. De opleiding bestaat uit een basis opleiding en jaarlijkse bijscholingen.

Reddingsbrigade Apeldoorn heeft eigen instructeurs welke al jaren de opleidingen, volgens de opleidingsnormen van de Reddingsbrigades Nederland, verzorgen aan eigen vrijwilligers. Dit opleidingsprogramma wordt nu uitgebreid met de opleiding oppervlakteredders voor de Brandweer.